ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Pozisyon Maliyeti

SORGU TABLOSU : HrPositionCost
HASH DEĞERİ : -8684766535473440000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrPositionCost
VERİ SINIFI : HrPositionCost
TABLO : HR_POSITIONCOST