ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Beyanname Formu - Form BA

SORGU TABLOSU : LedgerGlFormDataBA
HASH DEĞERİ : -2104508856269600000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPLedgerGlFormDataBA
VERİ SINIFI : LedgerGlFormData
TABLO : E_GLFORMDATA