ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Muhasebe Bütçesi Türü

SORGU TABLOSU : LedgerProjectLedgerBudgetType
HASH DEĞERİ : 5506500841786520000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerProjectLedgerBudgetType
VERİ SINIFI : LedgerProjectLedgerBudgetType
TABLO : E_BUDGETTYPE