ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İK Doküman Türü

SORGU TABLOSU : HrDocumentType
HASH DEĞERİ : -2874395761573760000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrDocumentType
VERİ SINIFI : HrDocumentType
TABLO : HR_DOCTYPE