ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Seri Oluşturma Kaydı

SORGU TABLOSU : StockItemSerialGenerate
HASH DEĞERİ : 6808892862056810000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemSerialGenerate
VERİ SINIFI : StockItemSerialGenerate
TABLO : I_ITEMSERIALGEN