ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Ürün/Hizmet Faturalama Fiyatı

SORGU TABLOSU : LedgerProjectItemPrice
HASH DEĞERİ : 9053157350388400000L
SINIF : com.gtech.erp.pm.client.wp.WPLedgerProjectItemPrice
VERİ SINIFI : LedgerProjectItemPrice
TABLO : PM_PROJECTITEMPRICE