ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kullanıcı Kurum Bağlantısı

SORGU TABLOSU : ErpUserRoleAplication
HASH DEĞERİ : -4630503344275620000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wp.WPErpUserRoleAplication
VERİ SINIFI : ErpUserRoleAplication
TABLO : G_USERROLESENTITY