ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İlgili Rolü

SORGU TABLOSU : ContactPersonRole
HASH DEĞERİ : -4497717378461380000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wp.WPContactPersonRole
VERİ SINIFI : ContactPersonRole
TABLO : C_CONTACTROLE