ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Öğretim Bölümü Grupları

SORGU TABLOSU : HrEduDepartmentGroup
HASH DEĞERİ : 7886605640370720000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrEduDepartmentGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE