ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

InvoiceLineSerial

SORGU TABLOSU : InvoiceLineSerial
HASH DEĞERİ : 6158423087508510000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPInvoiceLineSerial
VERİ SINIFI : InvoiceLineSerial
TABLO : L_INVOICESERIALLINE