ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Alt Süreç Tanımı

SORGU TABLOSU : JbpmSubProcessLink
HASH DEĞERİ : 7424917133273700000L
SINIF : com.gtech.process.wps.ServerWPJbpmSubProcessLink
VERİ SINIFI : JbpmSubProcessLink
TABLO : JBPM5_PROCESSLINK