ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Cari Kesintisi

SORGU TABLOSU : CostForParty
HASH DEĞERİ : -7526678092169650000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPCostForParty
VERİ SINIFI : CostForParty
TABLO : L_COSTFORPARTY