ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Fatura Girdi Çözümleme Kuralı

SORGU TABLOSU : EInvoiceResolveInputRuleForParty
HASH DEĞERİ : 717155995158512000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wp.WPEInvoiceResolveInputRuleForParty
VERİ SINIFI : EInvoiceResolveInputRuleForParty
TABLO : EF_PARTYRESINRULE