ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Veri Derleme Sorgusu

SORGU TABLOSU : DataProjectionQuery
HASH DEĞERİ : 2127381513431100000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wp.WPDataProjectionQuery
VERİ SINIFI : DataProjectionQuery
TABLO : G_DATAPROJECTION