ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Banka Şubesi

SORGU TABLOSU : FinBankBranch
HASH DEĞERİ : 8869338754401980000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinBankBranch
VERİ SINIFI : FinBankBranch
TABLO : F_BANKBRANCH