ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordrodan Ödeme Satırı

SORGU TABLOSU : PrPayrollPaymentLine
HASH DEĞERİ : -1537155511406720000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollPaymentLine
VERİ SINIFI : PrPayrollPaymentLine
TABLO : HR_PAYROLLPAYLINE