ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Satınalma Grupları

SORGU TABLOSU : GenCodeStockItemPurchase
HASH DEĞERİ : 8167768957741580000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPGenCodeStockItemPurchase
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE