ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Stock Sayımı Fiş Satırı

SORGU TABLOSU : FacilityStockCountingVoucherLine
HASH DEĞERİ : 3878498411470120000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPFacilityStockCountingVoucherLine
VERİ SINIFI : FacilityStockCountingVoucherLine
TABLO : I_COUNTINGVOUCHERLINE