ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Giysi/Teçhizat

SORGU TABLOSU : HrPersonnelClothing
HASH DEĞERİ : 6691251976297590000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrPersonnelClothing
VERİ SINIFI : HrPersonnelClothing
TABLO : HR_CLOTHING