ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Araç Takip Kartı

SORGU TABLOSU : ToolOrAsset
HASH DEĞERİ : -7588887069127290000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPToolOrAsset
VERİ SINIFI : ToolOrAsset
TABLO : L_TOOLASSET