ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Dağıtım Listesi

SORGU TABLOSU : EbysDistributionList
HASH DEĞERİ : -5088587496928360000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysDistributionList
VERİ SINIFI : EbysDistributionList
TABLO : DMS_DISTLIST