ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Teşvik Kartı

SORGU TABLOSU : PrPayrollIncentiveDefinition
HASH DEĞERİ : 6427249373930650000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrPayrollIncentiveDefinition
VERİ SINIFI : PrPayrollIncentiveDefinition
TABLO : HR_PRINCENTIVE