ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yasal Kurum

SORGU TABLOSU : LegalEntity
HASH DEĞERİ : -3474268022775210000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wp.WPLegalEntity
VERİ SINIFI : LegalEntity
TABLO : G_LEGALENTITY