ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Birim Pozisyon Kadrosu

SORGU TABLOSU : HrPositionUnitAssignment
HASH DEĞERİ : 268179946810411000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrPositionUnitAssignment
VERİ SINIFI : HrPositionUnitAssignment
TABLO : HR_POSITIONUNITASG