ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Muhasebesi Dönemi

SORGU TABLOSU : CostLedgerPeriod
HASH DEĞERİ : 6609579934206190000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPCostLedgerPeriod
VERİ SINIFI : CostLedgerPeriod
TABLO : E_CCPERIOD