ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Nakliye Aracı Tipi

SORGU TABLOSU : ShipmentVehicleType
HASH DEĞERİ : 6228379421899210000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPShipmentVehicleType
VERİ SINIFI : ShipmentVehicleType
TABLO : L_SHIPMENTVEHICLETYPE