ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışma Zamanı Kategorisi

SORGU TABLOSU : HrTimeCategory
HASH DEĞERİ : -4046763427295420000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrTimeCategory
VERİ SINIFI : HrTimeCategory
TABLO : HR_TIMECATEGORY