ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İrsaliye Grubu

SORGU TABLOSU : GenCodeShipmentGroup
HASH DEĞERİ : 7802891280627100000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPGenCodeShipmentGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE