ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Masraf Merkezi Hesap Ataması

SORGU TABLOSU : CostCenterLedgerAssignment
HASH DEĞERİ : 2827226939389950000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPCostCenterLedgerAssignment
VERİ SINIFI : CostCenterLedgerAssignment
TABLO : E_CCACCASG