ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcırah Masraf Satırı

SORGU TABLOSU : PrAllowanceExpenseLine
HASH DEĞERİ : 1484712323652300000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrAllowanceExpenseLine
VERİ SINIFI : PrAllowanceExpenseLine
TABLO : HR_ALWPAYVOUCHEREXP