ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Lot Tanımı

SORGU TABLOSU : StockItemLot
HASH DEĞERİ : -1720108833674490000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemLot
VERİ SINIFI : StockItemLot
TABLO : I_ITEMBATCH