ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Pozisyonu

SORGU TABLOSU : HrPosition
HASH DEĞERİ : -2118019873163420000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrPosition
VERİ SINIFI : HrPosition
TABLO : HR_POSITION