ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç Kısayol Grubu

SORGU TABLOSU : ProcessScGroup
HASH DEĞERİ : 2727874640928770000L
SINIF : com.gtech.process.wps.ServerWPProcessScGroup
VERİ SINIFI : ProcessScGroup
TABLO : JBPM5_SCGROUP