ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç İçerik Dosyası

SORGU TABLOSU : ProcessBinaryContent
HASH DEĞERİ : 4878407424183030000L
SINIF : com.gtech.process.wps.ServerWPProcessBinaryContent
VERİ SINIFI : ProcessBinaryContent
TABLO : JBPM5_PROCESSBINARY