ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ambar Grupları

SORGU TABLOSU : GenCodeFacilityGroup
HASH DEĞERİ : 3427652479691580000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPGenCodeFacilityGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE