ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-İrsaliye Bağlantısı

SORGU TABLOSU : EDespatchData
HASH DEĞERİ : 5274692336316860000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPEDespatchData
VERİ SINIFI : EDespatchData
TABLO : I_EDESPATCH