ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Rotası Ürün Sürümü

SORGU TABLOSU : ProductionRouteVersion
HASH DEĞERİ : 4555493750376250000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionRouteVersion
VERİ SINIFI : ProductionRouteVersion
TABLO : P_ROUTEVERSION