ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Gönderim

SORGU TABLOSU : PostingBatchBase
HASH DEĞERİ : -5976824063429440000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wp.WPPostingBatchBase
VERİ SINIFI : PostingBatch
TABLO : C_NPOSTBATCH