ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Vergi Muafiyeti Tanımı

SORGU TABLOSU : TaxExemptionDefinition
HASH DEĞERİ : -6914121425650430000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wps.ServerWPTaxExemptionDefinition
VERİ SINIFI : TaxExemptionDefinition
TABLO : G_TAXEXEMPTION