ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

FacilityBizUnitAsg

SORGU TABLOSU : FacilityBizUnitAsg
HASH DEĞERİ : -7477417379270280000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPFacilityBizUnitAsg
VERİ SINIFI : FacilityBizUnitAsg
TABLO : I_FACILITYBUASG