ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Materyal Tipi

SORGU TABLOSU : GenCodeWorkReportMaterialType
HASH DEĞERİ : -1535444016865030000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPGenCodeWorkReportMaterialType
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE