ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İşlem Merkezi

SORGU TABLOSU : ProductionWorkCenter
HASH DEĞERİ : 8592250266757950000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionWorkCenter
VERİ SINIFI : ProductionWorkCenter
TABLO : P_WORKCENTER