ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fatura Muhasebe Dönem Dağıtımı

SORGU TABLOSU : LedgerDistributionForInvoice
HASH DEĞERİ : 6528828595366750000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPLedgerDistributionForInvoice
VERİ SINIFI : LedgerDistributionForInvoice
TABLO : L_INVOICELEDGERDIST