ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma Teklifi

SORGU TABLOSU : PurchaseTenderVoucher
HASH DEĞERİ : 5957133880870150000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPPurchaseTenderVoucher
VERİ SINIFI : TenderVoucher
TABLO : L_TENDERVOUCHER