ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Mesai Bilgisi

SORGU TABLOSU : PrPayrollExtraWork
HASH DEĞERİ : 1409460978576640000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollExtraWork
VERİ SINIFI : PrPayrollExtraWork
TABLO : HR_PREXTRAWORK