ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

LDAP Kimlik Doğrulama

SORGU TABLOSU : UserLdapAuthentication
HASH DEĞERİ : -5288742260342750000L
SINIF : com.gtech.relax.system.wps.ServerWPUserLdapAuthentication
VERİ SINIFI : UserLdapAuthentication
TABLO : G_USERLDAPAUTH