ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yetki Kurum Bağlantısı

SORGU TABLOSU : ErpUserRightAplication
HASH DEĞERİ : -4967446607603950000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wp.WPErpUserRightAplication
VERİ SINIFI : ErpUserRightAplication
TABLO : G_USERRIGHTSENTITY