ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Muhasebe Fiş Grubu

SORGU TABLOSU : LedgerVoucherGroup
HASH DEĞERİ : 4112929007529800000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerVoucherGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE