ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordro Hesaplama Grubu

SORGU TABLOSU : PrPayrollCalculationParamGroup
HASH DEĞERİ : -2214400008448080000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollCalculationParamGroup
VERİ SINIFI : PrPayrollCalculationParamGroup
TABLO : HR_PAYROLLPARAMGRP