ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç Kaydı

SORGU TABLOSU : JbpmProcessInstanceLog
HASH DEĞERİ : -5392412685722090000L
SINIF : com.gtech.process.ui.wp.WPJbpmProcessInstanceLog
VERİ SINIFI : JbpmProcessInstanceLog
TABLO : JBPM5_PROCESSINSTANCELOG